Zastrzeżenia prawne

Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej dotyczą wyłącznie informacji ogólnych. Informacje są dostarczane przez 123DrukujTy. Staramy się je uaktualniać i poprawiać, nie zapewniamy jednak, wprost ani pośrednio, gwarancji oraz nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie z niniejszych informacji. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie takich informacji.

123DrukujTy zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji w dowolnym terminie, w szczególności w ramach aktualizacji strony.

Użytkownicy wirtyny zobowiązują się do nieprzesyłania za pośrednictwem niniejszej strony żadnych informacji, które mogłyby powodować naruszenia podlegające odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Zobowiązują się również do nieujawniania za pośrednictwem niniejszej strony informacji niezgodnych z prawem, informacji zniesławiających oraz informacji podważających porządek publiczny.

123DrukujTy dokłada wszelkich starań, aby zapewniać swoim użytkownikom narzędzia i informacje, które są niezawodne i łatwo dostępne, ale nie ponosi odpowiedzialności za błędy, brak informacji lub wirusy na swojej stronie.

Witryny niebędące własnością 123DrukujTy, do których na niniejszej stronie znajdują się odsyłacze hipertekstowe, pozostają poza kontrolą 123DrukujTy i 123DrukujTy konsekwentnie nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne użytkowanie.